Vi er hos O.H. Teknik A/S meget bevidste om at fremstille vore produkter, så at de fremstilles på den for miljøet mest skånsomme metode.

Miljø
En vigtig del af vores målsætning er, at det omkringliggende samfund, medarbejdere og kunder opfatter os som en miljøbevidst virksomhed, der hæver sig tydeligt over gennemsnittet for tilsvarende brancher. Herunder ligger valget af energibesparende løsninger, eftertænksom omgang med ressourcerne og minimal forurening

Medarbejdere
O.H. Tekniks mest værdifulde ressource er vores medarbejdere. Det er derfor særligt magtpålæggende for os at pleje og værne om medarbejderne. Holdningerne efterleves i hverdagen gennem en række konkrete tiltag:

  • Indarbejdelse af ergonomisk korrekte arbejdspladser.
  • Forståelsen af vigtigheden ved anvendelsen af personlige værnemidler.
  • Reducering af de ydre påvirkninger af sundheden gennem bedre arbejdmiljø.
  • Forbedring af de enkelte medarbejder tilfredshed gennem uddannelse og træning.
  • Oplysning og kontrol af underleverandører

Kunder
O.H. Tekniks eksistens er kun berettiget ved evnen til at producere i henhold til kundens kvalitetskrav.